Uống nước đậu đen không đường có tác dụng gì

Uống nước đậu đen không đường có tác dụng gì