Tra cứu dữ liệu

(Tác giả, Sách, Bệnh và Cách chữa)

Nhập thứ tự Tác giả > Sách > Bệnh để thu hẹp phạm vi tìm. Hoặc nhập 1 ô duy nhất (Ví dụ: nhập Bệnh thì bỏ qua Tác giả và Sách). Khi nhập, hệ thống sẽ gợi ý kết quả, cần bấm chọn gợi ý đó thì mới ra kết quả.