Rượu ngâm ba kích là bài thuốc được ưa chuộng nhất

Rượu ba kích ngâm bao lâu thì uống được

Rượu ba kích ngâm bao lâu thì uống được