Rong biển - nguyên liệu chế biến trong ngành ẩm thực khá phổ biến ở hầu hết các nước phương Đông. Chúng có gì hấp dẫn đối với con người?

Rong biển

Rong biển