Lõi củ ba kích là phần xơ nằm ở chính giữa tâm rễ cây ba kích

Lõi củ ba kích có độc không

Lõi củ ba kích có độc không