Sản Phẩm Hỗ Trợ Sức Khỏe

Cây Đương Quy

300,000VNĐ 250,000VNĐ
- 17%
Cây tam thất

Cây Tam Thất Tươi

400,000VNĐ 300,000VNĐ
- 25%
Củ tam thất tươi

Củ Tam Thất Tươi

1,250,000VNĐ 1,150,000VNĐ
- 8%

Hà Thủ Ô Đỏ

350,000VNĐ 266,000VNĐ
- 24%

Mật Ong Tự Nhiên

500,000VNĐ 400,000VNĐ
- 20%
Nụ hoa tam thất

Nụ Hoa Tam Thất Tươi

690,000VNĐ 590,000VNĐ
- 14%
Tam thất bắc

Tam Thất Bắc

1,800,000VNĐ 1,600,000VNĐ
- 11%
Tam thất hoang, loại chúng tôi đang bán

Tam Thất Hoang

8,299,000VNĐ 8,000,000VNĐ
- 4%

Tỏi Đen Cô Đơn Một Nhánh

400,000VNĐ 320,000VNĐ
- 20%

Tỏi Đen Học Viện Quân Y

580,000VNĐ 520,000VNĐ
- 10%