Cà gai leo

Cà Gai Leo Hoà Tan SADU

150,000VNĐ 139,000VNĐ
- 7%

Cà Gai Leo Khô SADU

180,000VNĐ 150,000VNĐ
- 17%

Cao Cà Gai Leo SADU

430,000VNĐ 399,000VNĐ
- 7%

Hạt Giống Cà Gai Leo

215,000VNĐ 195,000VNĐ
- 9%

Trà Đinh Lăng

120,000VNĐ 99,000VNĐ
- 18%

Trà Hòa Tan 600gr

420,000VNĐ 399,000VNĐ
- 5%

Trà Túi Lọc 1kg

320,000VNĐ 280,000VNĐ
- 13%

Trà Túi Lọc 79 Nghìn

90,000VNĐ 79,000VNĐ
- 12%

Viên Nang Cà Gai Leo

420,000VNĐ 395,000VNĐ
- 6%